Diaspora Talks
Organizers Faculty of Political Science Sarajevo | Ured za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka | Moderator Sead Turcalo
Speakers Sead Turcalo, Enita Nakaš, Sanela Bašić, Hariz Halilovich