Play on YouTube

Diaspora Talks

Organizers Faculty of Political Science Sarajevo | Ured za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka | Moderator Sead Turcalo
Speakers Sead Turcalo, Enita Nakaš, Sanela Bašić, Hariz Halilovich
CEST

Ured za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka pokreće ciklus online predavanja Diaspora Talks u okviru kojega našoj akademskoj zajednici želimo predstaviti respektabilne i etablirane znanstvenike_ice bosanko-hercegovačkog porijekla u svijetu, s ciljem otvaranja prostora za povezivanje, umrežavanje i saradnju na akademskom nivou u budućnosti.

 

Zadovoljstvo mi je najaviti da će prvo predavanje u okviru ovoga serijala održati prof. dr. Hariz Halilović, redovni profesor socijalne antropologije i globalnih studija u Centru za društvena i globalna istraživanja (Social and Global Studies Centre), na RMIT University, u Melbourneu, Australija.

Organizers

  moderator

  Sead Turcalo

  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu,

  speaker
  Sead Turcalo

  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu,

  speaker
  Enita Nakaš

  ,

  speaker
  Sanela Bašić

  ,

  speaker
  Hariz Halilovich

  ,