Play on YouTube

Prva naučna konferencija “DRUŠTVENA KRIZA I SOCIJALNI RAD” – Društvene vulnerabilnosti i inovacije u socijalnom radu –

Organizers Faculty of Political Science Sarajevo |
Speakers
16. March, 2021 10:00 am CEST

Prva naučna konferencija

“DRUŠTVENA KRIZA I SOCIJALNI RAD”

  • Društvene vulnerabilnosti i inovacije u socijalnom radu –

 

Pandemija korona virusa prouzročila je društvenu krizu globalnih razmjera, drastično i nepovratno izmijenila svijet koji smo poznavali, destabilizirila ustaljeni društveni poredak i proizvela stanje straha i ranjivosti u vezi naše budućnosti. Nausprot ostatku (razvijenog) svijeta u kojemu se pandemijska kriza pojavila kao kriza šoka, u BiH je prolongirano krizno stanje jedina tačka stabilnosti i kontinuiteta. U posljednja četiri desetljeća u BiH se prožimaju posljedice raznovrsnih društvenih kriza, od krize socijalističkog sistema, rata oko nezavisnosti, tranzicije iz socijalizma u tržišni kapitalizam i europeizacije, svjetske ekonomske kriza iz 2008., do trenutačne Covid-19 krize. Navedena krizna stanja uzrokuju – u različitom opsegu i intenzitetu –

brojne, višeslojne i kompleksne društvene lomove čije su direktne posljedice vidljive u destabilizaciji političkih, ekonomskih i društvenih institucija i kumulativnom rastu društvenih vulnerabilnosti. Premda socijalna ranjivost nije jednako raspoređena u društvu, nesporna je činjenica da su generacije bosansko-hercegovačkih građana_ki rođene i odrasle u atmosferi raznolikih i višestrukih oblika straha i nesigurnosti. Istovremeno, društveni sistemi osmišljeni da osiguraju prosperitet ili, u najmanju ruku, pristojne uvjete života za sve i omoguće punu participaciju u društvu onima koji zbog siromaštva, nezaposlenosti, traume, diskriminacije, invalidnosti i sl. nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati neefikasne su, trome i sporo se prilagođavaju rastućim društvenim potrebama. Od socijalnih radnika_ca, čije je profesionalno djelovanje često određeno nepravednim i diskriminirajućim javnim/socijalnim politikama, se očekuje da promptno iznalaze rješenja za složene društvene probleme koji ne uspijevaju biti (adekvatno) adresirani unutar ostalih društvenih sistema.

 

U protekloj dekadi, na globalnom nivou odgovarajući putokaz ka razvoju alternativne vizije društvene transformacije bio je sadržan u zajedničkom dokumentu tri vodeće organizacije na polju socijalnog rada (IFSW, IASSW i ICSW)“Globalna agenda za socijalni rad i razvoj: Posvećenost akciji“. Oslanjajući se na postignuća u implementaciji četiri ključna cilja iz ove Agende: promociju socijalne i ekonomske jednakosti, promociju dostojanstva i vrijednosti naroda i ljudi, rad na održivosti okoliša i jačanje priznavanja važnosti ljudskih odnosa, usuglašeno je da naredna dekada bude posvećena postizanju inkluzivne društvene transformacije (Global Agenda for Social Work and Social Development: Co-Creating Inclusive Social Transformation 2020-2030).

 

Reafirmirajući doprinos koji profesionalci u oblasti socijalnoga rada temeljem profesionalne ekspertize i odgovornosti, te snažne posvećenosti idealima profesije daju poboljšanju životnih uvjeta i humaniziranju društva omogućavajući pojedincima, grupama i zajednicama pristup društvenim resursima, socijalnim uslugama i ostvarivanju ljudskih prava, Odsjek za socijalni rad Fakulteta političkih nauka u Sarajevu organizira naučnu konferenciju DRUŠTVENA KRIZA I SOCIJALNI RAD“, koja će ove godine biti posvećena temi: Društvene vulnerabilnosti i inovacije u socijalnom radu.

Cilj konferencije: dati doprinos ponovnom osmišljavanju inkluzivne društvenosti za eru post-kriznog stanja pokretanjem dijaloga između akademske i profesionalne zajednice o mogućnostima (samo)kritičke re-deskripcije profesionalne paradigme na platformi koju zagovara Globalna agenda za socijalni rad i socijalni razvoj 2020-2030, s fokusom na blagostanje i dobrobit svih na principima socijalnog građanstva, ljudskih prava i socijalne pravde. Konferencija je zamišljena kao mjesto prezentacije, diskusije i kritičke refleksije inovativnih politika, programa i pristupa profesionalnog socijalnoga rada u promoviranju, zagovaranju i ostvarivanju inkluzivnog, demokratskog, pravednog i solidarnog društva.

 

Organizers