Play on YouTube

Svijet i mi

Organizers Faculty of Political Science Sarajevo | Institut za društvena istraživanja FPN UNSA | Centar za međunarodne odnose i postkonfliktna istraživanja | Moderator Erol Avdović Nermina Mujagić Sead Turcalo
Speakers Željko Komšić, Matthew Field, Sead Turcalo, Vesna Pusić, Nerzuk Ćurak, Adnan Hadrović, Mirza Hajrić, Igor Davidović, Nedžma Džananović Miraščija, Amer Kapetanović, Asim Mujkić, Elmir Sadiković, Sarina Bakić
CEST

Organizers

  speaker
  Željko Komšić

  ,

  speaker
  Matthew Field

  ,

  speaker
  Sead Turcalo

  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu,

  speaker
  Vesna Pusić

  ,

  speaker
  Nerzuk Ćurak

  University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences,

  speaker
  Adnan Hadrović

  Advisory Council for Bosnia and Herzegovina,

  speaker
  Mirza Hajrić

  ,

  speaker
  Igor Davidović

  ,

  speaker
  Nedžma Džananović Miraščija

  University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences,

  speaker
  Amer Kapetanović

  Regional Cooperation Council ,

  speaker
  Asim Mujkić

  University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences,

  speaker
  Elmir Sadiković

  University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences,

  speaker
  Sarina Bakić

  ,