Emir Suljagić

Memorijalni centar Sreberenica - Potočari,

Dzevad Mahmutovic

Memorijalni centar Sreberenica - Potočari,

Hikmet Karcic

Sead Turcalo

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu,

Edina Becirevic

Fakultet za kriminalistiku, krimonologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu,

Almasa Salihović

Memorijalni centar Sreberenica - Potočari,

Emir Vajzovic

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu,